Praktijkondersteuners

In ons gezondheidscentrum werken, naast de huisartsen en assistenten, ook verschillende praktijkondersteuners . Zij ondersteunen de huisarts en zijn opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen.

In ons centrum zijn er praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) voor:

 • Als u een chronische lichamelijke aandoening heeft, kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuners begeleiden patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en Astma en COPD. Zij geven uitleg en advies over hoe om te gaan met uw aandoening en zij voeren spreekuren en controles uit.

  Uw POH S in ons centrum zijn Kofi Kyekyeku, Letitia Neizer, Nikki Walraven en Leanne Beukers.

  Kofi Kyekyeku
  Nikki Walraven
  Letitia Neizer
  Leanne Beukers
 • Als u psychische problemen hebt, kan de huisarts u verwijzen naar de GGZ-praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan u helpen meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen en kan u verder begeleiden en behandelen bij psychische klachten.

  Uw POH GGZ in ons centrum zijn Sam Seijsener en Oye Ampomah.

  Oye Ampomah-Nketiah
  Sam Seijsener
 • De praktijkondersteuner Ouderen gaat bij alle (kwetsbare) ouderen van 75+ op huisbezoek. Zij belt van tevoren om zich voor te stellen en een afspraak te maken. De patiënt kan er altijd een familielid bij vragen. De praktijkondersteuner zal een lijst met vragen aan de patiënt en/of familie stellen en met deze informatie wordt gekeken of, en zo ja wat, er te verbeteren valt.
  Uitgangspunt is om (kwetsbare) oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om dat zo fijn en goed mogelijk te kunnen doen. Het verslag van dit huisbezoek wordt besproken met de eigen huisarts.

  Als het nodig is wordt de patiënt doorverwezen, bijvoorbeeld naar Wijkzorg of Fysiotherapeut, of worden zaken door de POH Ouderen zelf opgepakt.